Trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc XPVPHC trong lĩnh vực kinh doanh hàng nhập lậu

Trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc XPVPHC trong lĩnh vực kinh doanh hàng nhập lậu

Trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc XPVPHC trong lĩnh vực kinh doanh hàng nhập lậu

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP

Trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc XPVPHC trong lĩnh vực kinh doanh hàng nhập lậu

Download file
 Trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc XPVPHC trong lĩnh vực kinh doanh hàng nhập lậu

Ngày 18/3/2006, UBND thị xã D, thành phố K nhận được công văn của Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tăng cường hoạt động quản lý nhà nước đối với các cửa hàng bán băng đĩa nhạc trên địa bàn thị xã D, thành phố K, tỉnh S. Ngày 20/3/2006, Chủ tịch UBND thị xã D đã thành lập một đoàn kiểm tra đột xuất tới các cửa hàng bán băng đĩa nhạc trong toàn xã. 
Tại cửa hàng bán băng đĩa nhạc của ông Nguyễn Ngọc Hòa, Đoàn kiểm tra phát hiện có 02 thùng chứa 500 chiếc đĩa CD Trung Quốc là hàng nhập lậu từ Trung Quốc sang. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản và xử phạt tại chỗ với mức phạt 500.000 đồng đối với hành vi kinh doanh hàng nhập lậu đó của ông Hòa, đồng thời tịch thu toàn bộ số đĩa CD. Ông Hòa chấp nhận nộp phạt song không cho Đoàn kiểm tra tịch thu số đĩa CD nhập lậu vì cho rằng những đĩa CD ở cửa hàng của ông có nội dung lành mạnh, chỉ là những đĩa ghi bài hát cho trẻ em. 
Chủ tịch UBND thị xã D giải quyết vấn đề này như thế nào? 

 
 
 Trả lời

Để giải quyết tình huống trên đúng quy định của pháp luật, cần vận dụng các quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã và Chủ tịch UBND cấp xã trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Trong tình huống nêu trên, vấn đề đặt ra là Chủ tịch UBND thị xã D giải quyết như thế nào khi ông Hòa chỉ chấp nhận nộp phạt tiền mà không đồng ý với biện pháp thu giữ toàn bộ số đĩa hát CD? 
Thứ nhất, cần xác minh rõ để có kết luận những đĩa CD được kiểm tra có nội dung không lành mạnh để có căn cứ kết luận việc vi phạm của ông Hoà. Sau đó, cần xác định thẩm quyền xử phạt. Căn cứ khoản 1 Điều 16 Nghị định số 175/2004/NĐ-CP quy định mức phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hàng hóa trị giá đến 5.000.000 đồng nên Chủ tịch UBND thị xã D có đủ thẩm quyền để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của ông Hòa. 
Thứ hai, quyết định xử phạt áp dụng biện pháp tịch thu toàn bộ đĩa CD nhập lậu tại cửa hàng của ông Hòa là đúng? Căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 16 Nghị định số 175/2004/NĐ-CP, thì tất cả hàng hóa nhập lậu đều bị tịch thu. Do đó, lý do ông Hòa đưa ra nhằm giữ lại số hàng nhập lậu là không phù hợp với quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND thị xã D trong quá trình lập biên bản và ra quyết định xử phạt cần giải thích để ông Hòa hiểu và chấp hành biện pháp xử phạt; đồng thời cũng nói rõ để ông Hòa biết rằng ông có quyền khiếu nại về quyết định xử phạt này theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo. Trong trường hợp đã giải thích rõ ràng mà ông Hòa vẫn không chấp hành thì Chủ tịch UBND thị xã D cần áp dụng biện pháp cưỡng chế để tịch thu số đĩa CD nhập lậu nêu trên. Việc tiếp theo là tiến hành thủ tục xử lý số hàng bị tịch thu theo quy định của pháp luật.