Tư vấn

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP

Tư vấn

Trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc XPVPHC trong lĩnh vực kinh doanh hàng nhập lậu
Trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc XPVPHC trong lĩnh vực kinh doanh hàng nhập lậu
Ngày 18/3/2006, UBND thị xã D, thành phố K nhận được công văn của Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tăng cường hoạt động quản lý nhà nước đối với các cửa hàng bán băng đĩa nhạc trên địa bàn...
Di chúc có thể được lập theo các hình thức nào?
Di chúc có thể được lập theo các hình thức nào?
VĂN BẢN PHÁP LUẬT THAM CHIẾU: Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội (viết tắt là BLDS 2005). Ý KIẾN PHÁP LÝ: 1. Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho...
Người Việt Nam và nước ngoài được mang bao nhiêu tiền mặt bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ khi xuất nhập cảnh?
Người Việt Nam và nước ngoài được mang bao nhiêu tiền mặt bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ khi xuất nhập cảnh?
1. Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10 của Quốc hội (viết tắt là Bộ luật Hình sự); 2. Nghị định số 160/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/12/2006 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối (viết...
Nguyên tắc phân chia tài sản khi ly hôn?
Nguyên tắc phân chia tài sản khi ly hôn?
Luật Hôn nhân và gia đình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 9/6/2000 (gọi tắt là Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000);
Sáng chế là gì? Tiêu chuẩn của đối tượng được bảo hộ sáng chế? Đối tượng nào không được bảo hộ sáng chế ?
Sáng chế là gì? Tiêu chuẩn của đối tượng được bảo hộ sáng chế? Đối tượng nào không được bảo hộ sáng chế ?
Theo quy định tại Khoản 12 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ, sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy...
Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai khi chưa được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước nào thực hiện?
Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai khi chưa được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước nào thực hiện?
VĂN BẢN PHÁP LUẬT THAM CHIẾU: 1. Luật Đất đai số 13/2003/QH11 của Quốc hội; 2. Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/12/2004 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (viết tắt là Nghị...
Những loại bất động sản nào được đưa vào kinh doanh bất động sản?
Những loại bất động sản nào được đưa vào kinh doanh bất động sản?
Tuy nhiên, bất động sản là nhà, công trình xây dựng và quyền sử dụng đất nêu trên phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật Kinh doanh Bất động sản thì mới được đưa vào kinh...