Tin tức

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP

Tin tức

Chiều nay, bão số 4 cách Quảng Bình - Quảng Nam 100 km
Chiều nay, bão số 4 cách Quảng Bình - Quảng Nam 100 km
Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 26-9, bão số 4 di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km và có khả năng mạnh thêm. Chiều nay, vị trí...
Không thông qua luật Thủ đô
Không thông qua luật Thủ đô
Hai dự án luật tố tụng dân sự và phòng chống mua bán người đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ cao. Tuy nhiên, đến dự án luật Thủ đô, chỉ có 35,9% đại biểu tán thành thông qua dự án này...
« 1 2