Tư vấn về Kinh doanh - Thương mại -

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP

Tư vấn về Kinh doanh - Thương mại

Văn phòng luật sư Đỗ Pháp cung cấp các dịch vụ pháp lý về  lĩnh vực Kinh doanh - Thương mại sau:

1. Cử luật sư cùng với khách hàng tham gia thương lượng, đàm phán và giao kết các hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước và quốc tế, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng ủy thác, hợp đồng đại lý, hợp đồng nhượng quyền thương mại v.v..

2. Tư vấn và soạn thảo các loại hợp đồng thương mại theo yêu cầu của khách hàng;

3. Rà soát lại tính pháp lý của các hợp đồng thương mại cho khách hàng;

4. Tư vấn, tham gia thương lượng, đàm phán cùng các bên để giải quyết các tranh chấp thương mại;

5. Tư vấn các thủ tục về đấu giá, đấu thầu hàng hóa.

6. Tư vấn các thủ tục về khuyến mại, quảng cáo thương mại.

7. Tư vấn các thủ tục pháp lý về tổ chức hội chợ triển lãm thương mại, trưng bày giới thiệu hàng hóa.

8. Cử luật sư tham gia tố tụng trong các vụ án tranh chấp liên quan đến kinh doanh thương mại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại Tòa án nhân dân các cấp.

9. Cử luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại cơ quan Trọng tài và các cơ quan tài phán khác trên thế giới.

10. Tư vấn, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của khách hàng trong các hoạt động thương mại khác