Tư vấn pháp luật về Hình sự -

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP

Tư vấn pháp luật về Hình sự

Các lĩnh vực chính của dịch vụ tư vấn pháp luật Hình sự mà VPLS Đỗ Pháp cung cấp cho khách hàng bao gồm:

1.    Tư vấn pháp luật, cử Luật sư tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp/bào chữa cho bị can, bị cáo trong các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử tại cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân các cấp.

2.    Tư vấn pháp luật, cử Luật sư tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự trong các vụ án hình sự tại Tòa án nhân dân các cấp.

3.    Làm đại diện theo ủy quyền của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự trong các vụ án hình sự.

4.    Tư vấn và tiến hành các thủ tục bảo lãnh, xin tại ngoại.

5.    Thủ tục xin miễn, giảm chấp hành hình phạt tù.

6.    Tư vấn và tiến hành các thủ tục về giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần; thủ tục định giá tài sản thiệt  hại.

7.    Tư vấn và tiến hành thủ tục xin xóa án tích.

8.    Tư vấn đề các vấn đề đại xá, đặc xá, ân xá.

9.    Tư vấn các vấn đề khác liên quan tới hình sự.