Tư vấn pháp luật về Hành Chính -

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP

Tư vấn pháp luật về Hành Chính

Văn phòng luật sư Đỗ Pháp xin cung cấp tới quý vị các dịch vụ pháp lý liên quan tới hành Chính:

1.    Tư vấn pháp lý, thực hiện các dịch vụ liên quan đến các thủ tục hành chính tài các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2.    Cử luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự tại các cơ quan hành chính nhà nước.

3.    Tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý để hoàn tất hồ sơ khởi kiện vụ án theo thủ tục giải quyết các vụ án hành chính.